ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลที่ 1 เงินสด 5000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินสด 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้เข้าประกวดจะสามารถเลือกใช้เพลง ได้ทั้งหมด 4 เพลง ได้แก่ ธิดาวังสน ลาแล้วพณิชยการ อนุสรณ์สุดท้าย นาวาพาณิชย์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ โดยนักศึกษาจะต้องนำส่งคลิปวิดีโอในรูปแบบ Flash […]