ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น

 • รางวัลที่ 1 เงินสด 5000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยผู้เข้าประกวดจะสามารถเลือกใช้เพลง ได้ทั้งหมด 4 เพลง ได้แก่

 1. ธิดาวังสน
 2. ลาแล้วพณิชยการ
 3. อนุสรณ์สุดท้าย
 4. นาวาพาณิชย์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ โดยนักศึกษาจะต้องนำส่งคลิปวิดีโอในรูปแบบ Flash Drive (สามารถรับคืนได้ที่สาขาวิชาในวันที่ 21 มกราคม 2562)

 • ปิดรับผลงาน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
 • ประกาศผลรอบสุดท้าย วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 • เข้ารับรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ในงานฉลอง 14 ปี มทร.พระนคร

สื่อที่จะใช้ประกอบเพลง จะต้องเป็นสื่อที่นักศึกษาผลิตขึ้นเอง จากการทำ 2D 3D หรือการถ่ายภาพ ห้ามมิให้นำสื่อจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยคลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร