การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

อันเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จึงเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยอย่างตั้งอกตั้งใจ ณ คณะบริหารธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าบัณฑิตอย่างที่สุดมิได้