ติดต่อเรา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ห้อง 2303 อาคาร 2 ชั้น 3
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3555 ต่อ 2312

Fanpage ของสาขาวิชา Line@ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
line://ti/p/@boh8515r